Bezpieczeństwo

Ozon jest gazem nietrwałym, bardzo szybko ulega rozkładowi. Pomieszczenia po krótkim czasie po ozonowaniu i przewietrzeniu gotowe są do użytkowania. Samo ozonowanie jest bezpieczne pod warunkiem wykonywania usług przez osoby z odpowiednim doświadczeniem.